Rokovanie a konanie

Rokovanie a konanie

Predaj je v spoločnosti Maresi na prvom mieste. Rokovanie a konanie v každodennom kontakte s našimi obchodnými partnermi má jediný cieľ – najlepší výsledok pre všetkých zúčastnených.

Čítajte ďalej

Predaj je súčasťou našej DNA

Hľadáme a nachádzame nové potenciály, optimalizujeme sortiment až po regál a sme partnerom pre celý sektor potravinárskeho maloobchodu a veľkoobchodu, drogistického špecializovaného predaja. S pomocou oddelenia „Key Account Management“ a marketing a intenzívnej práci v teréne pracujeme s obchodnými partnermi na optimálnom oslovení spotrebiteľov. Táto spolupráca tvorí základ pre udržateľný rast predaja.

 

 

„Predaj nie je povolanie, ktoré sa dá naučiť. Je to postoj k životu.“ 

Andreas Pichler, CEO oddelenia predaja.

Tvoríme procesy predaja

Ako „full-service“ partner sprístupňujeme vaše produkty konečnému spotrebiteľovi v predaji. Predajný proces plánujeme systematicky vzhľadom na strategický, dlhodobý charakter odbytovej politiky.  Eliminujeme vysoké náklady a riziká.

Analýza

V spolupráci s naším interným marketingovým oddelením riešime aktuálnu situáciu. S našimi partnermi vyvíjame štruktúrovaný prístup založený na prieskume trhu, aby sme optimalizovali jeho využitie.

Kvalita

Náš marketingový tím je prvým kontaktným partnerom pre naše partnerské značky. Pravidelný kontakt medzi marketingom a partnerskou značkou zaručuje optimálne budovanie a posilňovanie značky. Detailné reporty podporujú našich partnerov pri ďalších rozhodovaniach. Pre nás, ako pre skúseného brokera je bezpečnosť a kvalita potravín naším štandardom.

Digitálne

S našimi zákazníkmi sme v online kontakte.Predaj v teréne funguje s programom, ktorý je prispôsobený obchodným potrebám. Objednávky sa odosielajú priamo na naše oddelenie zákazníckeho servisu.