Rýchlo a efektívne

Rýchlo a efektívne

Vaše značky prinášame k spotrebiteľom rýchlo a efektívne. Od prípravy tovaru cez prepravu až po prevzatie a predaj tovaru. Kvalita služieb, rýchlosť a potrebná flexibilita s riešením na mieru, tvoria základ našich služieb pre partnerov doma a v zahraničí.

Čítajte ďalej

Schopnosť dodávať a dodržať termíny

Náš špecializovaný tím pod skúseným vedením si vždy nájde čas na porozumenie vašich potrieb. Prostredníctvom hĺbkových analýz a optimalizácie procesov privedieme vaše značky do cieľa.

„Priebežne optimalizovaný dodávateľský reťazec zaisťuje zabezpečenie dostupnosti tovaru

a optimálne umiestnenie v POS,čo je základom pre optimálne oslovovanie zákazníkov.“

Alexander Maurerlehner, vedúci nákupného oddelenia

Logistika Maresi

Plánovanie, koordinácia a riadenie dodávateľského reťazca sú hlavné úlohy oddelenia logistiky spoločnosti Maresi. Umožňujú efektívnu realizáciu všetkých procesov pre našich zákazníkov a partnerov.

Plánovanie

Naši špecialisti plánujú prevádzkové trasy a operatívne procesy precízne, prispôsobené potrebám našich zákazníkov – až po optimálnu implementáciu procesov.

Koordinácia

V rámci riadenia dodávateľského reťazca sú všetky činnosti súvisiace s obstarávaním, zmenami a riadením logistiky koordinované a spravuje ich efektívny manažment.

Riadiaci systém

Úspešným plánovaním a koordináciou môžeme v konečnom dôsledku zabezpečiť, aby bol správny produkt dostupný správnemu zákazníkovi v správnom čase a na správnom mieste.