Váš záujem nás teší!

Použite náš kontaktný formulár, aby sme mohli čo najlepšie zodpovedať vašu otázku, alebo použite tieto kontaktné informácie.  

MARESI Foodbroker s.r.o.
Viktorínova 1
82108 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 / 2 / 5341 9601 - 02    
Fax: +421 / 2 / 5363 5191
E-mail: office@maresi.sk

URL: www.maresifoodbroker.sk

Register: OR MS Bratislava III, odd.: Sro, vl. č. 5289/B
IČO: 31352936
IČ DPH: SK2020336164

Maresi International

So sídlom v Rakúsku a pobočkami v krajinách strednej a východnej Európy (CEE).  V našich pobočkách v Rakúsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku oslovujeme viac ako 50 miliónov spotrebiteľov. S medzinárodnými obchodnými partnermi zásobujeme Európu a svet.